Vnitřní muž a vnitřní žena

Každý z nás má v sobě část mužské a část ženské energie. Ideálně by měly být tyto energie v souladu, v harmonii a vzájemné rovnováze.

Ve většině případů je však jedna z těchto částí více či méně dominantní než část druhá. Na základě toho v jakém jsou tyto energie poměru se odvíjí naše chování, vztahy k sobě i okolí, a také navazování a následné fungování partnerských vztahů

Jaké je to být mužem a ženou se učíme již od prvních dětských krůčků. Sledujeme rodiče, jejich interakce, učíme se pozorováním okolí a díky tomuto se postupně formuje naše vnitřní mužská a ženská část. 

Plynutí, emoce, empatie, tvořivost, přirozenost. To a mnohem více nám do života přináší naše vnitřní žena.

Vnitřní ženu reprezentuje naše levá část těla. Do našeho života přináší intuici, tvořivost, přirozenost a spontánnost. Tato naše vnitřní část je milující, přijímající, dokáže utěšit, vyživuje a pečuje o sebe i druhé. Vnitřní žena, pokud je v rovnováze s vnitřním mužem, plyne s proudem, využívá svých starých zkušeností a vychází z dřívějších prožitků ať těch radostných nebo těch bolestivých. Do našeho života vnáší emoce a empatii. 

Tady a teď. Stabilita, jasnost, rozhodnost, akceschopnost. To a mnohem víc nám do života přináší vnitřní muž.

Vnitřního muže reprezentuje naše pravá strana těla. Je to energie dávání ven. Přináší fyzickou sílu, ochranu, materiální zabezpečení, hojnost, akceschopnost, bezpečí a zodpovědnost. Představuje naši logiku, racionalitu, naši roli ve fyzickém hmotném světě. Je-li vnitřní mužská energie  v rovnováze s energií ženskou, náš muž lehce zvládá každodenní úkoly, věří si, uskutečňuje své plány, nestrachuje se, je si vědom svých hodnot a své síly. 

Pokud je jedna část utlačována druhou, nemůže se ta slabší svobodně projevovat a my pak nevyužíváme její potenciál a dary. 

Tím, že se spojíme s naší vnitřní ženou a mužem aktivujeme léčení jejich vzájemného vztahu. Nejsme-li s kteroukoliv z těchto částí ve spojení, nebo dokonce ji máme v sobě zraněnou, skrytou nebo potlačenou, pak je takřka nemožné žít harmonický život. 

Pokud v ženském těle převládá vnitřní muž, bere na sebe všechny úkoly a zodpovědnost – ženské tělo se stává přetížené a vyčerpané. Neustále totiž překračuje své hranice ženských možností. Vede ženu k boji, k tvrdosti a to nejvíce vůči sobě samé, k nesmiřitelnosti a odmítání pomoci. 

Převládá-li v mužském těle vnitřní žena, stává se jemným, intuitivním, ale jen obtížně přebírá svou mužskou sílu. Bojí se agresivity, neumí se prosadit, stát si sám za sebou. 

Pokud je vztah naší vnitřní ženy a muže v harmonii, je i náš život harmonický.

Projevem zdravé vnitřní ženyvnitřního muže a jejich funkčního vztahu je životní vyrovnanost a harmonie. Muž vnímá všechny rozpory života a přitom zůstává ve svém středu. Přijímá svou sílu a přitom si uvědomuje svou zranitelnost, přijímá svůj živočišný instinkt i intelektuální kultivovanost, vnímá své kořeny a je spojen se svým mužstvím, medituje a má intimní vztah se ženou. Žena je oddána svým schopnostem, rozvíjí tvořivost, láskyplnost, jde s proudem, přijímá změny a nechává věci plynout. S milovaným a milujícím mužem po svém boku se nebojí realizovat své nápady.

Dovol si žít svůj život v radosti.

Zajímá tě, jak se propojit se svou vnitřní ženou a vnitřním mužem? Jak vybalancovat jejich vztah a vnést tak do svého života balanc a harmonii? Brzy si o tom budeš moci přečíst v našem dalším článku.